دانلود آهنگ جدید متین صفرپور تا عاشق شدم

تا عاشق شدم

متن آهنگ تا عاشق شدم
شهر و آشوب من حال خوب من خامم کن نترس

نزدیکم بشین بازم مست این جامم کن نترس

از من جان بخواه بیش از آن بخواه من رام تو ام

تا عاشق شدم با پای خودم در دام تو ام

مستی شبانه ام من دیووانه خانه ام میزنم به سیم آخر سمت تو روانه ام

جان من جان تو عشق بی امان تو میزنم به سیم آخر هستی ام از آن توست

مستی شبانه ام من دیووانه خانه ام میزنم به سیم آخر سمت تو روانه ام

جان من جان تو عشق بی امان تو میزنم به سیم آخر هستی ام از آن توست

***

مستی شبانه ام من دیووانه خانه ام میزنم به سیم آخر سمت تو روانه ام

جان من جان تو عشق بی امان تو میزنم به سیم آخر هستی ام از آن توست

مستی شبانه ام من دیووانه خانه ام میزنم به سیم آخر سمت تو روانه ام

جان من جان تو عشق بی امان تو میزنم به سیم آخر هستی ام از آن توست

آخرین آثار متین صفرپور