دانلود آهنگ جدید متین صفوی تنهات نمیزارم

تنهات نمیزارم

متن آهنگ تنهات نمیزارم
رفتیو برگشتی تنهات گذاشت انگار بخشیدنت سخته ولی میبخشمت اینبار
حالا که آشوبی تنهات نمیزارم حتی بگن خوبی تورو تنهات نمیزارم
با اینکه قلبم دیگه عاشق نیست حسم مثه اون روزای سابق نیست
میبخشمت با اینکه بهم بدکردی میبخشمت که اینبارم به خونه برگردی
با اینکه داغونم حال بدی دارم اما تورو هیچوقت تنهات نمیزارم
تا آخر دنیا تنهات نمیزارم تنها شدم اما تورو تنهات نمیزارم
با اینکه قلبم دیگه عاشق نیست حسم مثه اون روزای سابق نیست
میبخشمت با اینکه بهم بدکردی میبخشمت که اینبارم به خونه برگردی

***

با اینکه قلبم دیگه عاشق نیست حسم مثه اون روزای سابق نیست
میبخشمت با اینکه بهم بدکردی میبخشمت که اینبارم به خونه برگردی
با اینکه داغونم حال بدی دارم اما تورو هیچوقت تنهات نمیزارم
تا آخر دنیا تنهات نمیزارم تنها شدم اما تورو تنهات نمیزارم
با اینکه قلبم دیگه عاشق نیست حسم مثه اون روزای سابق نیست
میبخشمت با اینکه بهم بدکردی میبخشمت که اینبارم به خونه برگردی

آخرین آثار متین صفوی