دانلود آهنگ جدید متیار بگو
متن آهنگ بگو
بگو کی گفته دستام بدون تو یخ میزنن کی گفته که اصلا راجبت حرف میزنم

من حالم خوبه بهترم بگو کی گفته که دارم بدون تو دغ میکنم

کی گفته همش گریه و هق هق میکنم دیگه باید برم از

تو بگذرم سیگارهامو پشت هم دارم هی دود میکنم

شب تولدم شمع هامو من بدون تو فوت میکنم زندگیمو باختم ولی من بردم ازت

با ضربه ای که خوردم ازت چطوری میتونی شبها رو بی من خوابت بره

کی میتونه عاشقی رو به جز من یادت بده این اواخر نمیشست

اخلاقت به دل نمیدونی بدون دیگه توی گلوم بغضی نیست

دیگه توو زندگیم اصلا مثل من آدم تخسی نیست برو اصلا حرفی نیست

دیگه اصلا بحثی نیست دیگه توو زندگیت هیچ آدم نحضی نیست

نمیدونی بدون دلم برات تنگ نمیشه همه گریه و هق هق و

استرس هام ماله چند هفته پیشه نمیدونی بدون نمیدونی بدون

سیگارهامو پشت هم دارم هی دود میکنم شب تولدم شمع هامو من بدون تو

فوت میکنم زندگیمو باختم ولی من بردم ازت با ضربه ای که خوردم ازت

چطوری میتونی شبها رو بی من خوابت بره کی میتونه عاشقی

رو به جز من یادت بده این اواخر نمیشست اخلاقت به دل

***

دیگه اصلا بحثی نیست دیگه توو زندگیت هیچ آدم نحضی نیست

نمیدونی بدون دلم برات تنگ نمیشه همه گریه و هق هق و

استرس هام ماله چند هفته پیشه نمیدونی بدون نمیدونی بدون

سیگارهامو پشت هم دارم هی دود میکنم شب تولدم شمع هامو من بدون تو

فوت میکنم زندگیمو باختم ولی من بردم ازت با ضربه ای که خوردم ازت

چطوری میتونی شبها رو بی من خوابت بره کی میتونه عاشقی

رو به جز من یادت بده این اواخر نمیشست اخلاقت به دل

آخرین آثار متیار