دانلود آهنگ جدید مازیار یوسف شاهی جونمی
متن آهنگ جونمی
بذار ساده تر بگم جونمی تو که چراغ توی خونمی میدم واست هرچی لب تر کنی چون همونی که میدونمی

میگم به همه عشق تو عالیه خونه دل بی تو خالیه نمیشه باورت وقت بده فقط بهم یه چند ثانیه

وقتی توی دستامه دستتو روی لبهامه اسم تو چیزی غیر این نیست توو فکر من که بشم خیره به چشم تو

دلربای تو کی بودی نگو نه که نمیتونم بی تو دل بونه گیره واسه دیدنت تحمل نمیکنه دوریتو

بذار ساده تر بگم جونمی تو که چراغ توی خونمی میدم واست هرچی لب تر کنی چون همونی که میدونمی

میگم به همه عشق تو عالیه خونه دل بی تو خالیه نمیشه باورت وقت بده فقط بهم یه چند ثانیه

وقتی تو میکنی ناز موهاتو میکنی باز محو دیدن چشم من بیا زندگیمو از نو بساز تو دوای دردم دور تو بگردم

تو میشی گرمی زندگیم توو این زوای سردم

بذار ساده تر بگم جونمی تو که چراغ توی خونمی میدم واست هرچی لب تر کنی چون همونی که میدونمی

میگم به همه عشق تو عالیه خونه دل بی تو خالیه نمیشه باورت وقت بده فقط بهم یه چند ثانیه

***

بذار ساده تر بگم جونمی تو که چراغ توی خونمی میدم واست هرچی لب تر کنی چون همونی که میدونمی

میگم به همه عشق تو عالیه خونه دل بی تو خالیه نمیشه باورت وقت بده فقط بهم یه چند ثانیه

وقتی تو میکنی ناز موهاتو میکنی باز محو دیدن چشم من بیا زندگیمو از نو بساز تو دوای دردم دور تو بگردم

تو میشی گرمی زندگیم توو این زوای سردم

بذار ساده تر بگم جونمی تو که چراغ توی خونمی میدم واست هرچی لب تر کنی چون همونی که میدونمی

میگم به همه عشق تو عالیه خونه دل بی تو خالیه نمیشه باورت وقت بده فقط بهم یه چند ثانیه

آخرین آثار مازیار یوسف شاهی