دانلود آهنگ جدید مازیار بازیار برو
متن آهنگ برو
به تو اعتماد ندارم این روزا حتی لحظه ای که اینجا پیشمی

توی قطره های اشکات انگاری عکس اون غریبه ها رو میشه دید

تو نگام جدایی رو نمیشه دید واسه اینکه باورم‌میشه هنوز

که تو مال منی و دلم میگه قلبتو قسمت من میشه یه روز

برو راحت باش هر جا میخوای بری برو انگاری غریبه بودی واسه من

من تورو نمیشناسم هرجا ببینمت ولی تو خبر داری از حس من

برو

وقتی گیتار میزنم گریه نکن میدونم که‌گریه هات واسه کیه

من که بخشیدمت و گفتم برو بیقراریات دیگه واسه چیه

برو راحت باش هر جا میخوای بری برو انگاری غریبه بودی واسه من

من تورو نمیشناسم هرجا ببینمت ولی تو خبر داری از حس من

برو

**

به تو اعتماد ندارم این روزا حتی لحظه ای که اینجا پیشمی

توی قطره های اشکات انگاری عکس اون غریبه ها رو میشه دید

تو نگام جدایی رو نمیشه دید واسه اینکه باورم‌میشه هنوز

که تو مال منی و دلم میگه قلبتو قسمت من میشه یه روز

برو راحت باش هر جا میخوای بری برو انگاری غریبه بودی واسه من

من تورو نمیشناسم هرجا ببینمت ولی تو خبر داری از حس من

برو

وقتی گیتار میزنم گریه نکن میدونم که‌گریه هات واسه کیه

من که بخشیدمت و گفتم برو بیقراریات دیگه واسه چیه

برو راحت باش هر جا میخوای بری برو انگاری غریبه بودی واسه من

من تورو نمیشناسم هرجا ببینمت ولی تو خبر داری از حس من

برو

آخرین آثار مازیار بازیار