دانلود آهنگ جدید مهدی بلندپور بی قرار
متن آهنگ بی قرار
تموم شبها بی تو تنها به پای مینا ساغر به دستم مست مستم
نهاده از غم سر به زاری ز بیقراری پیمانه و پیمان شکستم مست مستم
ای آشنایان ای همنوایان گم کرده ام راه جوانی در نیمه راه زندگانی

زسوز دل درآتشم پروانه ام پروانه ام
اسیر عشقی سرکشم دیوانه ام دیوانه ام
عمری گرفتار دلم وای از منو فریاد از این دل
گم گشته در کار دلم وای از منو فریاد از این دل

***

تموم شبها بی تو تنها به پای مینا ساغر به دستم مست مستم
نهاده از غم سر به زاری ز بیقراری پیمانه و پیمان شکستم مست مستم
ای آشنایان ای همنوایان گم کرده ام راه جوانی در نیمه راه زندگانی

زسوز دل درآتشم پروانه ام پروانه ام
اسیر عشقی سرکشم دیوانه ام دیوانه ام
عمری گرفتار دلم وای از منو فریاد از این دل
گم گشته در کار دلم وای از منو فریاد از این دل

آخرین آثار مهدی بلندپور