دانلود آهنگ جدید مهدی غلامی خواهش
متن آهنگ خواهش
در جواب خواهش من تو نوشتی نه نمیشه قفل قلب من شکسته یه نگاه مگه چی میشه
بگو آخه چی شد اون روز بی وفا گذاشتی رفتی تو غروب سرد پاییز با من از جدایی گفتی
وقتی فهمیدی اسیر اون نگام منو جا گذاشتی با تنهایام
زیر آوار نگاه سرد تو توو سکوت خط کشیدم روی صدام
رفتی خیلی بی تفاوت منو اینجا جا گذاشتی حسمو ندید گرفتی روی قلبم پا گذاشتی
حالا هردومون چه تنها هر کدوم یه جای دنیا تو زدی تیشه به قلبم منم اون مرد بی فردا
وقتی فهمیدی اسیر اون نگام منو جا گذاشتی با تنهایام
زیر آوار نگاه سرد تو توو سکوت خط کشیدم روی صدام

***

رفتی خیلی بی تفاوت منو اینجا جا گذاشتی حسمو ندید گرفتی روی قلبم پا گذاشتی
حالا هردومون چه تنها هر کدوم یه جای دنیا تو زدی تیشه به قلبم منم اون مرد بی فردا
وقتی فهمیدی اسیر اون نگام منو جا گذاشتی با تنهایام
زیر آوار نگاه سرد تو توو سکوت خط کشیدم روی صدام

آخرین آثار مهدی غلامی