دانلود آهنگ جدید مهدى جعفرى گول خانم
متن آهنگ گول خانم
من برای خودم داشتم راهمو میرفتم تورو دیدم
اشاره بازیات عاشقم کرد
خندت گرفت دیدی که دیگه راه داره بچه نیستیم

**

تورو انقدر میخوام که هیچکس نمیتونه باور بکنه
خندت گرفت دیدی که دیگه راه داره بچه نیستیم
تورو انقدر میخوام که هیچکس نمیتونه باور بکنه

آخرین آثار مهدى جعفرى