دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی تعبیر خواب

فرشته ی ایران زمین

متن آهنگ فرشته ی ایران زمین
قشنگترین روی زمین فرشته ی ایران زمین
من هیچی از تو نمیخوام دوست دارم فقط همین

تو یار دلخواه منی تو آسمون ماه منی
واسه فرارو از خودم تو بهترین راه منی

اگر تو ماه من بشی جویای حال من بشی

عاشقترین میشم برات اگر تو مال من بشی

بزن به سیم آخرو برام بیار ستاره رو
بیا ببر دل منو این دل تیکه پاره رو

سختی و پشت سر بزار خورشید و بردارو بیار

داد میزنم داد میزنم دوست دارم هوار هوار

میام و پیدات میکنم فرشته ی ایران زمین
بهت میگم دوست دارم دوست دارم فقط همین

***

قشنگترین روی زمین فرشته ی ایران زمین
من هیچی از تو نمیخوام دوست دارم فقط همین

تو یار دلخواه منی تو آسمون ماه منی
واسه فرارو از خودم تو بهترین راه منی

اگر تو ماه من بشی جویای حال من بشی

عاشقترین میشم برات اگر تو مال من بشی

بزن به سیم آخرو برام بیار ستاره رو
بیا ببر دل منو این دل تیکه پاره رو

سختی و پشت سر بزار خورشید و بردارو بیار

داد میزنم داد میزنم دوست دارم هوار هوار

میام و پیدات میکنم فرشته ی ایران زمین
بهت میگم دوست دارم دوست دارم فقط همین

آخرین آثار مهدی جهانی