دانلود آهنگ جدید مهدی کرامتی وهم

وهم

متن آهنگ وهم
ما زیر دوتا سقف جداییم از فکرای هم جدا نمیشیم ما دوتا کبکیم در خطر مرگ

جوری خوابیدیم که پا نمیشم رویای خوب ِ گذشته مون ُ هر جا که رفتیم یدک

کشیدیم با هر کی بودیم هر جای دنیا به رویای هم سرک کشیدیم فاصله ها رو

هیچوقت ندیدیم وقتی نمیشد نزدیک هم بود بارون و دریا شهرا و راه ها تموم

دنیا واسه ما کم بود ما زیر سقف دوتا جهانیم تشنه-سراب و عاشق وهمیم تو

ما زیر دوتا سقف جداییم از فکرای هم جدا نمیشیم ما دوتا کبکیم در خطر مرگ

جوری خوابیدیم که پا نمیشم رویای خوب ِ گذشته مون ُ هر جا که رفتیم یدک

**

کشیدیم با هر کی بودیم هر جای دنیا به رویای هم سرک کشیدیم فاصله ها رو

هیچوقت ندیدیم وقتی نمیشد نزدیک هم بود بارون و دریا شهرا و راه ها تموم

این شبایی که لب ندارن همُ میشنویم همُ میفهمیم با متن فیلما عاشقی کردیم

با شبح هم زندگی کردیم هر جای تقویم به هم رسیدیم حس غریب ِ تازگی کردیم

فاصله ها رو هیچوقت ندیدیم وقتی نمیشد نزدیک هم بود بارون و دریا

شهرا و راه ها تموم دنیا واسه ما کم بود با متن فیلما عاشقی کردیم

آخرین آثار مهدی کرامتی