دانلود آهنگ جدید مهدی ماهور زندگی

زندگی

متن آهنگ زندگی
من حالم از چشمای تو خوبه
دستامو بی دستات نمیفهمن این مهربونی سهم هر کی نیست با کسی غیر از تو بی رحمم
دیوونه ی دیوونگی هاتم خوبه نفس هاتم جنون داره این اولین باره دلم رفته اما میدونم آخرین باره
به همه گفتم نباشم کی تو اینجا باشی و من تو ادمشو بده لطفا
به همه گفتم نباشم کی تو اینجا باشی و من تو ادمشو بده لطفا با تو حرفی به جز حرف عاشقی نمیشه زد
با تو میشه قید دنیارو واسه همیشه زد فکر کنم از همیشه خودم عاشق ترم من از آینده خوبی که میاد باخبرم
به همه گفتم نباشم کی تو اینجا باشی و من تو ادمشو بده لطفا به همه گفتم نباشم کی تو اینجا باشی و من تو ادمشو بده لطفا

***

دیوونه ی دیوونگی هاتم خوبه نفس هاتم جنون داره این اولین باره دلم رفته اما میدونم آخرین باره
به همه گفتم نباشم کی تو اینجا باشی و من تو ادمشو بده لطفا
به همه گفتم نباشم کی تو اینجا باشی و من تو ادمشو بده لطفا با تو حرفی به جز حرف عاشقی نمیشه زد
با تو میشه قید دنیارو واسه همیشه زد فکر کنم از همیشه خودم عاشق ترم من از آینده خوبی که میاد باخبرم
به همه گفتم نباشم کی تو اینجا باشی و من تو ادمشو بده لطفا به همه گفتم نباشم کی تو اینجا باشی و من تو ادمشو بده لطفا

آخرین آثار مهدی ماهور