دانلود آهنگ جدید مهدی مهران دل دیوونه

دل دیوونه

متن آهنگ دل دیوونه
دل دل دیوونه میخوای دارم همه رو کنار میذارم

من تو رو دارم من مگه من جز تو کیو دارم؟

که بشه همه کسو کارم من دوست دارم به تو پابنده دلم، از همه دل کنده دلم

یجوری گیر چشاتم که نمیتونم برم به تو پابنده دلم، از همه دل کنده دلم

باتو دیوونه شدم من که میگفتم عاقلم تو که حال قلبمو بهتر ازم میدونی

بیا راحتم کنو بگو باهام میمونی بیا جون هردومون اگه بخوای میتونی

به تو پابنده دلم، از همه دل کنده دلم یجوری گیر چشاتم که نمیتونم برم

به تو پابنده دلم، از همه دل کنده دلم با تو دیوونه شدم من که میگفتم عاقلم

***

که بشه همه کسو کارم من دوست دارم به تو پابنده دلم، از همه دل کنده دلم

یجوری گیر چشاتم که نمیتونم برم به تو پابنده دلم، از همه دل کنده دلم

باتو دیوونه شدم من که میگفتم عاقلم تو که حال قلبمو بهتر ازم میدونی

بیا راحتم کنو بگو باهام میمونی بیا جون هردومون اگه بخوای میتونی

به تو پابنده دلم، از همه دل کنده دلم یجوری گیر چشاتم که نمیتونم برم

به تو پابنده دلم، از همه دل کنده دلم با تو دیوونه شدم من که میگفتم عاقلم

آخرین آثار مهدی مهران