دانلود آهنگ جدید مهدی مقدم و مجتبی کبیری و امید آمری ققنوس

ققنوس

متن آهنگ ققنوس
تا دقیقه های آخر رو پاشون مردونه موندن با عبور از دله آتیش قلبه عالمو سوزوندن

اونا رفتن که نمیرن اونا موندن که نیفتن مثله ققنوسی تو آتیش پر گشودنو شکفتن

اونا از قبیله ی عشق از تبار نور بودن مثله لاله های پرپر عاشقو صبور بودن

راه این نسله مقاوم درس استقامته ماست همت دوباره ی ما سمته قله های فرداست

تا ابد زنده می مونه قصه ی آتیش نشونا اسم پاکشون میشینه تا همیشه رو زبونا

اسم پاکشون میشینه تا همیشه رو زبونا

راه این نسله مقاوم درس استقامته ماست همت دوباره ی ما سمته قله های فرداست

تا ابد زنده می مونه قصه ی آتیش نشونا اسم پاکشون میشینه تا همیشه رو زبونا

اسم پاکشون میشینه تا همیشه رو زبونا

***

راه این نسله مقاوم درس استقامته ماست همت دوباره ی ما سمته قله های فرداست

تا ابد زنده می مونه قصه ی آتیش نشونا اسم پاکشون میشینه تا همیشه رو زبونا

اسم پاکشون میشینه تا همیشه رو زبونا

راه این نسله مقاوم درس استقامته ماست همت دوباره ی ما سمته قله های فرداست

تا ابد زنده می مونه قصه ی آتیش نشونا اسم پاکشون میشینه تا همیشه رو زبونا

اسم پاکشون میشینه تا همیشه رو زبونا

آخرین آثار امیرمهدی مقدم