دانلود آهنگ جدید مهدی پریزاد حرف دل
متن آهنگ
انگاری دیگه دل نمیشه دل
تقصیر تو بود شد دوباره ول
انگاری باید باورش کنه
قسمتش نبود راشو کج کنه
رفتی و ندیدی دل شده دیوونه
رفتی اما بدون که پات میمونه
بعد تو آخه کی حرفشو میخونه
چی به روز اون میاد خدا میدونه

**

رفتی و ندیدی دل شده دیوونه
رفتی اما بدون که پات میمونه
بعد تو آخه کی حرفشو میخونه
چی به روز اون میاد خدا میدونه
انگاری ته راهمون رسید
اون چشاشو بست اشکامو ندید
انگاری زد و قلبمو شکست
بش بگین منم اونکه باختو رفت

**

رفتی و ندیدی دل شده دیوونه
رفتی اما بدون که پات میمونه
بعد تو آخه کی حرفشو میخونه
چی به روز اون میاد خدا میدونه
رفتی و ندیدی دل شده دیوونه
رفتی اما بدون که پات میمونه
بعد تو آخه کی حرفشو میخونه
چی به روز اون میاد خدا میدونه

آخرین آثار مهدی پریزاد