دانلود آهنگ جدید مهدی رادمان جای خالیت
متن آهنگ جای خالیت
چشم برنداره دستای من کلی برای تو حرف جمع کرده از بس نبودی این چند روزو هوای تنهاییم تبش سرده
خیلی حواست پرته میدونم نمیشه مثل سابقت باشی تا کی نگات پیشه منه اما بازم دوباره فکر چشماشی
با جای خالیت داره میجنگه این روزای شیشه و سنگم جنگ تو یعنی صلح بی رحمه من این دروغ هاتو نمی فهمم
تغییر کردی عشق حالیش بود باشه تو فکر کن بازی رو بردی چه اتفاقی تلخ تر از اینکه تو از خودت رو دست خوردی
می ترسم از این خونه خلوت تنهائیامو دود سیگار خورد باید تو کم بشی از دنیام شاید ته این قصه رو خواب برد
با جای خالیت داره میجنگه این روزای شیشه و سنگم جنگ تو یعنی صلح بی رحمه من این دروغ هاتو نمی فهمم

***

با جای خالیت داره میجنگه این روزای شیشه و سنگم جنگ تو یعنی صلح بی رحمه من این دروغ هاتو نمی فهمم
تغییر کردی عشق حالیش بود باشه تو فکر کن بازی رو بردی چه اتفاقی تلخ تر از اینکه تو از خودت رو دست خوردی
می ترسم از این خونه خلوت تنهائیامو دود سیگار خورد باید تو کم بشی از دنیام شاید ته این قصه رو خواب برد
با جای خالیت داره میجنگه این روزای شیشه و سنگم جنگ تو یعنی صلح بی رحمه من این دروغ هاتو نمی فهمم

آخرین آثار مهدی رادمان