دانلود آهنگ جدید مهدی شکوهی قانونه من

قانونه من

متن آهنگ قانونه من
از قدیم گفتند آره خدا یکی و یار یکی من یه قانونی دارم دلبر و دلدار یکی
حالا که به سر زده بیا منم عاشق شم اگه من قلبمو ندم به تو دلو بدم به کی
دوست دارم گوشه یه امشبو اون هوا عطر تو من به دریا میزنم بیام به سمت قلب تو
اون که توو چشم توام حبثم توی زندون توام مهربونی کن با من امشبو مهمون توام
آره عاشق شدم کم کم ببین هر دم یه حسی میگه عاشق شده قلبم
آره عاشق شدم کم کم ببین هر دم یه حسی میگه عاشق شده قلبم
دوست دارم گوشه یه امشبو اون هوا عطر تو من به دریا میزنم بیام به سمت قلب تو
اون که توو چشم توام حبثم توی زندون توام مهربونی کن با من امشبو مهمون توام
آره عاشق شدم کم کم ببین هر دم یه حسی میگه عاشق شده قلبم
آره عاشق شدم کم کم ببین هر دم یه حسی میگه عاشق شده قلبم

***

دوست دارم گوشه یه امشبو اون هوا عطر تو من به دریا میزنم بیام به سمت قلب تو
اون که توو چشم توام حبثم توی زندون توام مهربونی کن با من امشبو مهمون توام
آره عاشق شدم کم کم ببین هر دم یه حسی میگه عاشق شده قلبم
آره عاشق شدم کم کم ببین هر دم یه حسی میگه عاشق شده قلبم
دوست دارم گوشه یه امشبو اون هوا عطر تو من به دریا میزنم بیام به سمت قلب تو
اون که توو چشم توام حبثم توی زندون توام مهربونی کن با من امشبو مهمون توام
آره عاشق شدم کم کم ببین هر دم یه حسی میگه عاشق شده قلبم
آره عاشق شدم کم کم ببین هر دم یه حسی میگه عاشق شده قلبم

آخرین آثار مهدی شکوهی