دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی شونه تو

دوست نداشت

متن آهنگ دوست نداشت
کی مث تو از تمام دنیا منو پا بند همین خونه م کرد

کی مث تو دردمو می فهمید ، کی مث تو منو دیوونه م کرد

مهدی یراحی – دوست نداشت

وقتی پاییزو کنارت جا گذاشت ، وقتی که رفتو تورو تنها گذاشت

شاید اون موقع بفمی هیچوقت ، هیشکی اندازه ی من دوستت نداشت

دوستت نداشت

کی مث تو از تمام دنیا ، منو پابند همین خونه م کرد

***

کی مث تو دردمو می فهمید ، کی مث تو منو دیوونه م کرد

وقتی بدجوری دلت می گیره ، وقتی گریه دیگه بی تاثیره

کی نوازش می کنه دستاتو کی مث من بغلت می گیره

کی مث تو از تمام دنیا ، منو پابند همین خونه م کرد

کی مث تو دردمو می فهمید ، کی مث تو منو دیوونه م کرد

وقتی بدجوری دلت می گیره ، وقتی گریه دیگه بی تاثیره

کی نوازش می کنه دستاتو کی مث من بغلت می گیره

آخرین آثار مهدی یراحی