دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی شونه تو

اشتباه

متن آهنگ اشتباه
از کدوم اتفاق ترسیدی ، از کدوم حادثه پشیمونی

چیشده که به من نمیشه بگی ، چیشدی که خودت هم نمی دونی

به سکوتم مدام مشکوکی ، از سکوتت مدام داغونم

تو چرا از نگام می ترسی ، من که چیزی ازت نمی دونم

پر دلشوره ای حواست نیست ، چیشده چی چشاتو ترسونده

اگه از من دلت گرفته بگو ، اگه فکر می کنی دلی مونده

واسه هر اشتباه راهی هست ، اگه می دونی اشتباه کردی

***

من هنوزم کنارتم با عشق ، کمک می کنم که برگردی

خودتو دور می کنی از من ، از منی که رو مرز تردیدم

داری به کی جواب پس میدی ، من که چیزی ازت نپرسیدم

اگه باید بری برو راحت ، اگه باید برم بگو می رم

اگه دلشوره ی منو داری ، برو من ردتو نمی گیرم

واسه هر اشتباه راهی هست ، اگه می دونی اشتباه کردی

من هنوزم کنارتم با عشق ، کمک می کنم که برگردی

آخرین آثار مهدی یراحی