دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی شونه تو

شونه تو

متن آهنگ شونه تو
شونه های تو کجاست ، من به چی تکیه کنم

پر بغضم نمی خوام ، دوباره گریه کنم

شونه های توکجاست وقتی خسته م از همه

وقتی نیستی پیش من زندگی جهنمه

به خودم همش می گم نگران حالمی

من بهت فکر می کنم ، چرا بی خیالمی

شونه هایتو کجاست ، شونهای تو کجاست

***

تو که نیستی پیش من ، دل من به چی خوشه

وقتی این فاصله ها منو داره می کشه

زندگیم شده سکوت ، حتی گریه م بی صداست

پر درده توو دلم ، شونه های تو کجاست

چشم من به پنجره ، درو وا نمی کنم

می دونم یه روز میای اشتباه نمی کنم

توی گوشمه هنوز آخرین صدای تو

چی پناه من بشه غیر شونه های تو

شوونه های تو کجاست

شووونه های تو کجاست

آخرین آثار مهدی یراحی