دانلود آهنگ جدید مهران بیک دور تر شد

دور تر شد

متن آهنگ دور تر شد
تک ستاره آسمونم بود
همه روح و دل و جونم بود نمیشه دیگه بشم اونی که
قبل رفتنش این آدم بود چقدر صبر و تحمل مگه هست
که انتظار داری من داشته باشم چرا به جای خودت با عکسهات
خاطره هامو باید ساخته باشم هرکاری کردم بشم جا توو دلش
فقط اون دورتر و دورتر شد هرکاری میشد براش کردم من
بی فایده بود چشاش کورتر شد همه دنیامو دادم پاش
همه حرفهاشو شنیدم پر غم شد همه روزهام
لحظه ای دل به کسی نه نمیدم دلم تنگ برای غر زدنهاش
نزده زنگ به من چند وقته شاید سعی کنم که بهش فکر نکنم
ولی دلم خیلی وقته از دست رفته خونه از عطرش فراگیره هنوز
جایی هم واسه فرار کردن نیست هرجا میرم توو خیالم باهامه
اصلا راهی واسه ی فراموش کردن نیست هرکاری کردم بشم جا توو دلش فقط اون دورتر و دورتر شد
هرکاری میشد براش کردم من بی فایده بود چشاش کورتر شد همه دنیامو دادم پاش
همه حرفهاشو شنیدم پر غم شد همه روزهام لحظه ای دل به کسی نه نمیدم

***

نزده زنگ به من چند وقته شاید سعی کنم که بهش فکر نکنم
ولی دلم خیلی وقته از دست رفته خونه از عطرش فراگیره هنوز
جایی هم واسه فرار کردن نیست هرجا میرم توو خیالم باهامه
اصلا راهی واسه ی فراموش کردن نیست هرکاری کردم بشم جا توو دلش فقط اون دورتر و دورتر شد
هرکاری میشد براش کردم من بی فایده بود چشاش کورتر شد همه دنیامو دادم پاش
همه حرفهاشو شنیدم پر غم شد همه روزهام لحظه ای دل به کسی نه نمیدم

آخرین آثار مهران بیک