دانلود آهنگ جدید مهران فهیمی دلباخته

دلباخته

متن آهنگ دلباخته
تو نمیتونی بری رفتنت رو انکار کن با من هی باش و همش به موندنم اسرار کن
سرزده بیا کنارم خواب من تعبیر شه چشام از دیدن تو یه دفعه غافلگیر شه
با من اینجوری نباش با این من دلباخته با منی که از ته قلبش تو رو میخواسته
تو که قصدت بود نمونی پس چرا دل دادی یه دفعه رفتی و گفتی از چشم افتادی
من حواسم پیشته دل بهت باختم من که رویامو فقط با تو میساختم
حتی ردی از خودت جا نمیذاری خواب میبینم تو رو توی بیداری
رفتن تو کاری کرد تا دل بدم به بی کسی از تو نامردی دیدم از تو بدی
اولش دل دادی و آخر جا زدی جای تو رو پر میکنم از یه مشتی خاطره
مگه میشه عشقت از یادم بره یکمی دل کندنو یادم بده
من حواسم پیشته دل بهت باختم من که رویامو فقط با تو میساختم
حتی ردی از خودت جا نمیذاری خواب میبینم تو رو توی بیداری

***

رفتن تو کاری کرد تا دل بدم به بی کسی از تو نامردی دیدم از تو بدی
اولش دل دادی و آخر جا زدی جای تو رو پر میکنم از یه مشتی خاطره
مگه میشه عشقت از یادم بره یکمی دل کندنو یادم بده
من حواسم پیشته دل بهت باختم من که رویامو فقط با تو میساختم
حتی ردی از خودت جا نمیذاری خواب میبینم تو رو توی بیداری

آخرین آثار مهران فهیمی