دانلود آهنگ جدید مهران کی پیشینیان ای یار

ای یار

متن آهنگ ای یار
هرچه آیدسرم ازعشق همانم
پیرم بشوم باز جوانم
من میگذرم واسه تو از جان و جهانم
ای یار همانم که همانم که همانم
ای یارنظری کن به سویم سفری کن که نیست صبرو قراری
مرا از غم و ماتم از این دل نگرانی تو وقت است که در آری
**
کاره من نیست که دل بکنم از تو جانه من
لحظه ای دور نشود اسم تو از لبان من
میدانم ز سرم عشق تو بیرون نرود
من به کامم بی تو این زندگی شیرین نشود

آخرین آثار مهران کی پیشینیان