دانلود آهنگ جدید مهران خلیلی پور و فرسام محسنی لبخند دماوند
متن آهنگ لبخند دماوند
من که اون موقع نبودم ولی میگن همه بودن مردا تو خط مقدم صف دشمنو شکستن

یکی با دستای خالی یه تنه تانکو بغل کرد بین صف های شماری یکی حرف نزد عمل کرد

یکی ترکشارو فهمید روی نارنجک دمر شد یکی هم رسمشو بوسید رفتو مفقودالاثر شد

خیلیا زندگیشونو تو گلوله ها گذاشتن واسه دیدین حقیقت چشماشونو جا گذاشتن

خیلیا مردونه موندن جلوی سیل شبیه خون اشکای لیلیو دیدین توی تاریکی مجنون

قصه رو حماسی کردن تنها به عشق به سر بند جونشو هدیه دادن پای لبخند دماوند

یکی ترکشارو فهمید روی نارنجک دمر شد یکی هم رسمشو بوسید رفتو مفقودالاثر شد

***

یکی ترکشارو فهمید روی نارنجک دمر شد یکی هم رسمشو بوسید رفتو مفقودالاثر شد

خیلیا زندگیشونو تو گلوله ها گذاشتن واسه دیدین حقیقت چشماشونو جا گذاشتن

خیلیا مردونه موندن جلوی سیل شبیه خون اشکای لیلیو دیدین توی تاریکی مجنون

قصه رو حماسی کردن تنها به عشق به سر بند جونشو هدیه دادن پای لبخند دماوند

یکی ترکشارو فهمید روی نارنجک دمر شد یکی هم رسمشو بوسید رفتو مفقودالاثر شد

آخرین آثار مهران خلیلی پور و فرسام محسنی