دانلود آهنگ جدید مهران مبینی چهل سالگی

چهل سالگی

متن آهنگ چهل سالگی
چهل سالگیتو قدم میزنی توی این خونه های سیاه و سفید

مثل شاه قصه تو میدون جنگ که مرگ سپاهش رو روشن میدید… !

چهل ساله که خسته از بودنی پر از آرزویی پر از رفتنی

چهل ساله پروانگی رسمته به دور خودت پیلتو میتنی… !

چهل ساله تو بچگیت گم شدی تو مستی چادر مادرت

چهل مرد تنها چهل درده که غباری شده رو طن باروت… !

چهل بار از این کوچه ها رد شدی ببین رد پات رو تن برفشه

صدای تو پیچیده توی گلوش تو حرفی نداری همش حرفشه

***

چهل ساله که دست تو سردشه نشد حرم دستی اونو ها کنه

همش خنجیری توی پهلوت نشست رفاقت مگه راهو پیدا کنه… !

به چشمات سیاهه نوت زندگیت سکوتت کشیده شده تا خدا

صدات تو گلوت مونده بغضی شده دیگه سیم آخر فقط مونده تا…

آخرین آثار مهران مبینی