دانلود آهنگ جدید مهراس بازی

بازی

متن آهنگ بازی
من حولسم به توئه تو دلت پیش کی گیره
تو فراموشی گرفتی من تو رو یادم نمیره
به دلم مونده ی بار جنگ نشه میون ما
جوری قلبمو زدی که نمیشه رو به راه
نمیتونم بمونم تا ابد با غم تو

تو که هوا نشدی تا بشم آدم تو

این همه بازی در نیار میشه فهمید از نگات
من یا آدمهای دورت کی مهمتره برات
به خودت دروغ نگو نمیتونی بد بشی
سنگی اما نمیتونی ساده از من رد بشی

***

خودتو واسه ی لحظه جای من بذار
من بهت دروغ نگفتم حتی واسه ی یک بار
تو به هر دری زدی که دل من ازت خسته بشه
بگو این دیوونه جز تو به کی وابسته بشه

نبینم دلت گرفته ازم خسته شدی
نکنه لج کردی توی که دلبسته شدی

اینکارا رو میکنی که دلم روی بند توئه
عشقم تو بخند دلم دیوونه لبخند توئه

این همه بازی در نیار میشه فهمید از نگات
من یا آدمهای دورت کی مهمتره برات
به خودت دروغ نگو نمیتونی بد بشی
سنگی اما نمیتونی ساده از من رد بشی

آخرین آثار مهراس