دانلود آهنگ جدید مهراس تکراری

تکراری

متن آهنگ تکراری
نگو بهش اگه حرفام تکراری بود اگه برات رابطتمون اجباری بود

نگو بهش که عاشق سیگاری بود نگو بهش

نگو بهش که دنیام از تو خالی شد اگه بعد از تو زندگیم تووخالی شد

نگو بهش دنیای من پوشالی شد نگو بهش

عاشقم کردی رو دلم پا گذاشتی ول کردی رفتی منو تنها گذاشتی

هر چی میگفتم توو چشمام تعبیر شد چیشد که رفتی دلت به کی زنجیر شد

عاشقم کردی رو دلم پا گذاشتی ول کردی رفتی منو تنها گذاشتی

هر چی میگفتم توو چشمام تعبیر شد چیشد که رفتی دلت به کی زنجیر شد

نگو بهش که رویامون خیالی بود همه روزات با من پر از خوشحالی بود

نگو بهش توو زندگیم چند سالی بود نگو بهش

نگو بهش که دنیام از تو خالی شد اگه بعد از تو زندگیم تووخالی شد

نگو بهش دنیای من پوشالی شد نگو بهش

عاشقم کردی رو دلم پا گذاشتی ول کردی رفتی منو تنها گذاشتی

هر چی میگفتم توو چشمام تعبیر شد چیشد که رفتی دلت به کی زنجیر شد

عاشقم کردی رو دلم پا گذاشتی ول کردی رفتی منو تنها گذاشتی

هر چی میگفتم توو چشمام تعبیر شد چیشد که رفتی دلت به کی زنجیر شد

***

عاشقم کردی رو دلم پا گذاشتی ول کردی رفتی منو تنها گذاشتی

هر چی میگفتم توو چشمام تعبیر شد چیشد که رفتی دلت به کی زنجیر شد

عاشقم کردی رو دلم پا گذاشتی ول کردی رفتی منو تنها گذاشتی

هر چی میگفتم توو چشمام تعبیر شد چیشد که رفتی دلت به کی زنجیر شد

آخرین آثار مهراس