دانلود آهنگ مهربدوای به حالم

وای به حالم

متن آهنگ وای به حالم
تو اگر نیمه ی پنهان منی وای به حالم
تو اگر فرصت جبران منی وای به حالم
منه دیوانه دگر حوصله ی عشق ندارم
چون تو دلداده به طوفان منی وای به حالم

تو اگر نیمه ی پنهان منی وای به حالم
تو اگر فرصت جبران منی وای به حالم
همه میگن که عشق آخر این جاده ی دنیاست
تو اگر نقطه ی پایان منی وای به حالم

**

از منه بی جهان دل بکن ای یار
شک نکن تو الان دل بکن ای یار
کل این شهر مرا پس زده بودند
با منه سایه نمان دل بکن ای یار

وای به حال دل تو خانه خراب است
دست به این سینه نزن حادثه خواب است
دل من زخمی جا مانده به جانم
ماه صد تکه ی افتاده به آب است

تو اگر نیمه ی پنهان منی وای به حالم
تو اگر فرصت جبران منی وای به حالم
همه میگن که عشق آخر این جاده ی دنیاست
تو اگر نقطه ی پایان منی وای به حالم

از منه بی جهان دل بکن ای یار
شک نکن تو الان دل بکن ای یار
کل این شهر مرا پس زده بودند
با منه سایه نمان دل بکن ای یار

آخرین آثار مهربد