دانلود آهنگ جدید مهرداد عبدالهی حس پروانگی
متن آهنگ حس پروانگی
حس میکنم تورو رویای دلخوشم هر لحظه با تو و رویای تو خوشم

حس میکنم تورو تکرار مهربونم حس قشنگ این احساس من بمون

پر میشه از تو دست نوازشم وقتی کنارمی با عطر تو خوشم

حس میکنم تورو ای همیشه خوندنی تو حال خوب این پروانه بودنی

حس میکنم تورو رویای صادقم من عاشق تو و دنیای با توأم

حس میکنم تورو هم رنگ آسمون با قلب من تو ای عاشق ترین بمون

پر میشه از تو دست نوازشم وقتی کنارمی با عطر تو خوشم

حس میکنم تورو ای همیشه خوندنی تو حال خوب این پروانه بودنی

***

پر میشه از تو دست نوازشم وقتی کنارمی با عطر تو خوشم

حس میکنم تورو ای همیشه خوندنی تو حال خوب این پروانه بودنی

حس میکنم تورو رویای صادقم من عاشق تو و دنیای با توأم

حس میکنم تورو هم رنگ آسمون با قلب من تو ای عاشق ترین بمون

پر میشه از تو دست نوازشم وقتی کنارمی با عطر تو خوشم

حس میکنم تورو ای همیشه خوندنی تو حال خوب این پروانه بودنی

آخرین آثار مهرداد عبدالهی