دانلود آهنگ جدید مهرداد احمدی خاطره های غربتی

خاطره های غربتی

متن آهنگ خاطره های غربتی
زخم اتاق خسته ام بغض چرا رو میشکنه خالیه جای خنده هات اتاقو آتیش میزنه
اونجا هنوز عطر تنت اسیر دست پنجره است از تو نفس کشیدنم رویای آغوش منه
دقیقه ها زار میزنن از مردن ساعتع من ثانیه ها جیغ میکشن سالگرد عاشق شدنه
خاطره های غربیتی شریک تنهاییم شدن چشمای شب سنگین شدن انگار که وقت رفتنه
فزیاد از پیشم نرو هنوز توو پیچ کوچه هاست سکوت کنار جاده هاست مجبور گریه کردنه
کبوترای باورم نامه هارو می سوزنن سردهشونه زخمی شدن زمستونه پریدنه
خیره شدن به عکس تو توو قاب آبیه چشات منو صمیمی کرده با دیواری که حرف میزده
خاطره های غربیتی شریک تنهاییم شدن چشمای شب سنگین شدن انگار که وقت رفتنه

***

دقیقه ها زار میزنن از مردن ساعتع من ثانیه ها جیغ میکشن سالگرد عاشق شدنه
خاطره های غربیتی شریک تنهاییم شدن چشمای شب سنگین شدن انگار که وقت رفتنه
فزیاد از پیشم نرو هنوز توو پیچ کوچه هاست سکوت کنار جاده هاست مجبور گریه کردنه
کبوترای باورم نامه هارو می سوزنن سردهشونه زخمی شدن زمستونه پریدنه
خیره شدن به عکس تو توو قاب آبیه چشات منو صمیمی کرده با دیواری که حرف میزده
خاطره های غربیتی شریک تنهاییم شدن چشمای شب سنگین شدن انگار که وقت رفتنه

آخرین آثار مهرداد احمدی