دانلود آهنگ جدید مهرداد علی آبادی غرور شکسته
متن آهنگ غرور شکسته
با اینکه اینو میدونم باید ازت بدم
بازم میخوام ببینمت خدایا قلبم چی میخواد
میخواد که اون روزهای تلخ دوباره باز زجرم بده
کاش بدونی چطور گذشت گذشتن رو یادم بده
خیلی روزا تو خلوتم دلم هواتو میکنه

ولی شکستن تا چقدر کاش دل فراموش بکنه
نگاه نکن چیزی نگو با اینکه دل تو تنهایی
میخواد باشم کنارت
شکستن غرورمو بهت نمیدم تا جاش بازم
یه روز باشم کنارت

نگاه نکن چیزی نگو با اینکه دل تو تنهایی
میخواد باشم کنارت
شکستن غرورمو بهت نمیدم تا جاش بازم
یه روز باشم کنارت
با اینکه اینو میدونم باید ازت بدم بیاد

*****

بازم میخوام ببینمت خدایا قلبم چی میخواد
میخواد که اون روزای تلخ دوباره باز زجرم بده
کاش بدونی چطور گذشت گذشتن رو یادم بده
خیلی روزا تو خلوتم دلم هواتو میکنه

ولی شکستن تا چقدر کاش دل فراموش بکنه
نگاه نکن چیزی نگو با اینکه دل تو تنهایی
میخواد باشم کنارت
شکستن غرورمو بهت نمیدم تا جاش بازم
یه روز باشم کنارت

نگاه نکن چیزی نگو با اینکه دل تو تنهایی
میخواد باشم کنارت
شکستن غرورمو بهت نمیدم تا جاش بازم
یه روز باشم کنارت

آخرین آثار مهرداد علی آبادی