دانلود آهنگ جدید مهرداد اشیری عشق
متن آهنگ عشق
منوتوبهترین بهونه ایم واسه قلبامون

منوتوبهترین همخونه ایم واسه دردامون

منوتوغموغمخاربه هواداردلودلدارتوی دنیامون

میسازیم خونه ای ازجنس طلابی هواتوی رویامون

عشق عشق عشق اگه زخمیت بکنه دیگه راهی نیست

عشششششق اگ یک روزنباشه میشه چشمات خیس

منوتویکی یدونه یه حسه خوبی بین مونه
هیچکسی نمیتونه مث ماعاشق بمونه

***

منوتوهرروزعزیزتردورازآدمای این شهر

میسازیم قایق چوبی توی دنیای خیالی

بایه حس خوب عالی بایه حس خوب عالی

عشق عشق عشق اگ زخمیت بکنه دیگه راهی نیست

عششششق اگ یک روزنباشه میشه چشمات خیس

عشق عشق عشق اگ زخمیت بکنه دیگه راهی نیس

عشششق اگه یک روزنباشه میشه چشمات خیس

آخرین آثار مهرداد اشیری