دانلود آهنگ جدید مهرداد حمیدی نگرانم برات

نگرانم برات

متن آهنگ نگرانم برات
دیوونم کردیو نیست حالم خوب زیاد برو عزیزم که این کارا بهت میاد

برو که اصلا همه چی بود اشتباه نمیدونم واقعی بود چیش عشق ما

همه چیو دیگه دادم به دست باد برو تو هم یکی بهتر از من گیرت بیاد

برو که خودت میدونی چقدر سخته بی تو طی شه این همه هفته

بگو بینم آخه کی مثل من همراه توئه بگو چرا دل تو آخه اینجوری شده

بگو کجا میری تو نگرانم باز برات تو که میدونی منم دیوونه ی چشم سیات

بگو بینم آخه کی مثل من همراه توئه بگو چرا دل تو آخه اینجوری شده

بگو کجا میری تو نگرانم باز برات تو که میدونی منم دیوونه ی چشم سیات

مگه میشه بری بی تو نمیرم مگه میشه فراموشی بگیرم

همه جا میپیچه اون بوی عطرت یروز میایی میگی اون کرده ترکن کرده ترکت

بگو بینم آخه کی مثل من همراه توئه بگو چرا دل تو آخه اینجوری شده

بگو کجا میری تو نگرانم باز برات تو که میدونی منم دیوونه ی چشم سیات

بگو بینم آخه کی مثل من همراه توئه بگو چرا دل تو آخه اینجوری شده

بگو کجا میری تو نگرانم باز برات تو که میدونی منم دیوونه ی چشم سیات

**

مگه میشه بری بی تو نمیرم مگه میشه فراموشی بگیرم

همه جا میپیچه اون بوی عطرت یروز میایی میگی اون کرده ترکن کرده ترکت

بگو بینم آخه کی مثل من همراه توئه بگو چرا دل تو آخه اینجوری شده

بگو کجا میری تو نگرانم باز برات تو که میدونی منم دیوونه ی چشم سیات

بگو بینم آخه کی مثل من همراه توئه بگو چرا دل تو آخه اینجوری شده

بگو کجا میری تو نگرانم باز برات تو که میدونی منم دیوونه ی چشم سیات

آخرین آثار مهرداد حمیدی