دانلود آهنگ جدید مهرداد صدقی ماه تر از ماه

ماه تر از ماه

متن آهنگ ماه تر از ماه
تو آمده ای تا به تو دل بسپارم دل بردی و آرام و قرارم
بر این دل پژمرده و بیمار باریده ای تو باران بهارم
دیدار تو شیرین و من چشم به راه دیدار تو را چشم به راه
زیبایی روخسار تو را ماه ندارد تو ماه تر از ماه تر از ماه خدایی
هر کس که تو را دید دل از دستبه داده محبوب من انقدر دل خواه انقار چرایی
زیبایی روخسار تو را ماه ندارد تو ماه تر از ماه تر از ماه خدایی
هر کس که تو را دید دل از دستبه داده محبوب من انقدر دل خواه انقار چرایی
من بعد تو از عالم و آدم کندم با یاد تو در خلوت خود میخندم
نار کم کن و در چشم ترم خیره بمان با ناز نگاهت میکشید در بندم
دل بستگی من به تو اندازه ندارد تقصیر تو این است من خوب پسندم
زیبایی روخسار تو را ماه ندارد تو ماه تر از ماه تر از ماه خدایی
هر کس که تو را دید دل از دستبه داده محبوب من انقدر دل خواه انقار چرایی
زیبایی روخسار تو را ماه ندارد تو ماه تر از ماه تر از ماه خدایی
هر کس که تو را دید دل از دستبه داده محبوب من انقدر دل خواه انقار چرایی

***

نار کم کن و در چشم ترم خیره بمان با ناز نگاهت میکشید در بندم
دل بستگی من به تو اندازه ندارد تقصیر تو این است من خوب پسندم
زیبایی روخسار تو را ماه ندارد تو ماه تر از ماه تر از ماه خدایی
هر کس که تو را دید دل از دستبه داده محبوب من انقدر دل خواه انقار چرایی
زیبایی روخسار تو را ماه ندارد تو ماه تر از ماه تر از ماه خدایی
هر کس که تو را دید دل از دستبه داده محبوب من انقدر دل خواه انقار چرایی

آخرین آثار مهرداد صدقی