دانلود آهنگ جدید مهرجو خزایی اشتباه بود
متن آهنگ اشتباه بود


پیش خود خیال میکردم که تو دستامو میگیری
میشی غمخوار دل من از جوونی تا به پیری
از همون که دونستی عشق من فقط تو هستی
شدی از برم گریزون دل سادمو شکستی
گفتن دوست دارم اشتباه بود اشتباه بود اشتباه اشتباهی
که نشونده منو بر خاک سیاه خاک سیاه
گفتن دوست دارم اشتباه بود اشتباه بود اشتباه اشتباهی
که نشونده منو بر خاک سیاه خاک سیاه

**

اگه بودی در کنارم از دو عالم کم نداشتم
توی دنیا غم نداشتم
وقتی رفتی تو ز پیشم لحظه ها شد ماه و سالم
شادی رفت از روزگارم
گفتن دوست دارم اشتباه بود اشتباه بود اشتباه اشتباهی
که نشونده منو بر خاک سیاه خاک سیاه
گفتن دوست دارم اشتباه بود اشتباه بود اشتباه اشتباهی
که نشونده منو بر خاک سیاه خاک سیاه

**پیش خود خیال میکردم که تو دستامو میگیری
میشی غمخوار دل من از جوونی تا به پیری
از همون که دونستی عشق من فقط تو هستی
شدی از برم گریزون دل سادمو شکستی
گفتن دوست دارم اشتباه بود اشتباه بود اشتباه اشتباهی
که نشونده منو بر خاک سیاه خاک سیاه
گفتن دوست دارم اشتباه بود اشتباه بود اشتباه اشتباهی
که نشونده منو بر خاک سیاه خاک سیاه

آخرین آثار مهرجو خزایی