دانلود آهنگ جدید مهرساد خواب و خیال

خواب و خیال

متن آهنگ خواب و خیال
وقتی ک تورو میبینمت هاجو واج میمونم
میخوام جلوتو بگیرم بگم ک دیونتونم
آخه قلبمو روهم وصله توعه
خنده هات همه دنیام شده

نمیبینم کسیو جز خوده تو
میرم هرجا میبینم تصویرتو
شده قلبم درگیره تو
سر تو میدم کل زندگیمو

داری میکشی منو با این عشوه هات
دیگه دلبری بسه
نمیذارم ک منبعد دور بشی ازم
حتی واسه ی لحظه
اره فقط تو میتونی جمم کنی

وقتی خرابه حالم
تورو میبینمت من همیشه ی بند
توی خواب و خیالم

بیا و نفس شو برام فقط اینو از تو میخوام
تا نشی تو مال خودم عمرا اگه کوتاه بیام

*****

آخه قلبمو روهم وصله توعه
خنده هات همه دنیام شده
نمیبینم کسیو جز خوده تو

میرم هرجا میبینم تصویرتو
شده قلبم درگیره تو
سر تو میدم کل زندگیمو

داری میکشی منو با این عشوه هات
دیگه دلبری بسه
نمیذارم ک منبعد دور بشی ازم
حتی واسه ی لحظه
اره فقط تو میتونی جمم کنی

وقتی خرابه حالم
تورو میبینمت من همیشه ی بند
توی خواب و خیالم

آخرین آثار مهرساد