مهرزاد شهریاری دست برنمیدارم

دست برنمیدارم

متن آهنگ دست برنمیدارم
کنار تو همیشه خوبه حالم کنار زندگی رو دوست دارم

مگه داریم مثل عشق ما دوتا مگه میشه کسی رو جات بیارم

برام فرقی نداره خوب یا بد همین که هستی من آروم دنیام پ

مگه داریم یکی انقد جذاب نیومده بشه تموم دنیات

هر جور باشی من همون جور دوست دارم حتی اگه منو نخوای بازم دوستت دارم

تقصیر من نیست آخه چشمای تو جذابه دست خودم نیست که ازت دست بر نمیدارم

هر جور باشی من همون جور دوست دارم حتی اگه منو نخوای بازم دوستت دارم

تقصیر من نیست آخه چشمای تو جذابه دست خودم نیست که ازت دست بر نمیدارم

***

کنارت راضیم از حال خوبم میدونی توی قلبم محکمه جات

همین بسه که هستی توی دنیا یه حس خوبی داری توی حرفات

یه فرقی داری با تموم دنیا که من دیوونه ی همینم عشقم

چه باشی چه نباشی زندگیمی همیشه پای تو میشینم عشقم

هر جور باشی من همون جور دوست دارم حتی اگه منو نخوای بازم دوستت دارم

تقصیر من نیست آخه چشمای تو جذابه دست خودم نیست که ازت دست بر نمیدارم

هر جور باشی من همون جور دوست دارم حتی اگه منو نخوای بازم دوستت دارم

تقصیر من نیست آخه چشمای تو جذابه دست خودم نیست که ازت دست بر نمیدارم

آخرین آثار مهرزاد شهریاری