دانلود آهنگ جدید میثم آزاد دنیا کوچیکه

دنیا کوچیکه

متن آهنگ دنیا کوچیکه
بعد از تو عشقم کی باورم کرد هر کسی اومد تنها ترم کرد
تنهام گذاشتی تنها بمونم خورشیدو بردی از آسمونم
دنیای من بی تو تاریکه تاریکه بعد از تو تنهایی نزدیکه نزدیکه
یه روزی میبینیم همدیگه رو بازم دنیا عزیزه و خیلی کوچیکه
… چشمات تر میشه چشمام اون لحظه چیزی جز تو نمیخوام
تنهای تنها دردامو کم کن من چی میخوام تو باورم کن
دنیای من بی تو تاریکه تاریکه بعد از تو تنهایی نزدیکه نزدیکه
یه روزی میبینیم همدیگه رو بازم دنیا عزیزه و خیلی کوچیکه

**

بعد از تو عشقم کی باورم کرد هر کسی اومد تنها ترم کرد
تنهام گذاشتی تنها بمونم خورشیدو بردی از آسمونم
دنیای من بی تو تاریکه تاریکه بعد از تو تنهایی نزدیکه نزدیکه
یه روزی میبینیم همدیگه رو بازم دنیا عزیزه و خیلی کوچیکه
… چشمات تر میشه چشمام اون لحظه چیزی جز تو نمیخوام
تنهای تنها دردامو کم کن من چی میخوام تو باورم کن
دنیای من بی تو تاریکه تاریکه بعد از تو تنهایی نزدیکه نزدیکه
یه روزی میبینیم همدیگه رو بازم دنیا عزیزه و خیلی کوچیکه

**

بعد از تو عشقم کی باورم کرد هر کسی اومد تنها ترم کرد
تنهام گذاشتی تنها بمونم خورشیدو بردی از آسمونم
دنیای من بی تو تاریکه تاریکه بعد از تو تنهایی نزدیکه نزدیکه
یه روزی میبینیم همدیگه رو بازم دنیا عزیزه و خیلی کوچیکه
… چشمات تر میشه چشمام اون لحظه چیزی جز تو نمیخوام
تنهای تنها دردامو کم کن من چی میخوام تو باورم کن
دنیای من بی تو تاریکه تاریکه بعد از تو تنهایی نزدیکه نزدیکه
یه روزی میبینیم همدیگه رو بازم دنیا عزیزه و خیلی کوچیکه

آخرین آثار میثم آزاد