دانلود آهنگ جدید میثم خسروی خوشبختی
متن آهنگ خوشبختی
نبینم دوباره یه گوشه بشینی
خودت رو بگیری آی دورت بگردم
نبینم دوباره بهم تکیه کردی
بازم گریه گردی آی دورت بگردم

آخه من مگه مردم بذارم غم ببینی
دنیا مال تو کافیه دستامو بگیری

آخه من مگه مردم که تو تنها بشینی
الهی من فدات بشم که اینقدر سر به زیری
چشماشو نگا گن انگاری بهشته
تو اون صورت ماهت خوشبختی نوشته
اخماشو نگاه کن شد عین فرشته
تو اون صورت ماهت خوشبختی نوشته

***

نبینم دوباره دلت بیقراره یا آرو نداره
دورت بگردم، نبینم دوباره که تنها نشستی
چشاتو غم بستی آی دورت بگردم

آخه من مگه مردم بذارم غم ببینی
دنیا مال تو کافیه دستامو بگیری

آخه من مگه مردم که تو تنها بشینی
الهی من فدات بشم که اینقدر سر به زیری
چشماشو نگا گن انگاری بهشته
تو اون صورت ماهت خوشبختی نوشته
اخماشو نگاه کن شد عین فرشته
تو اون صورت ماهت خوشبختی نوشته

آخرین آثار میثم خسروی