دانلود آهنگ جدید میثم سعیدوند دلتنگی
متن آهنگ دلتنگی
حالمو میپرسن همه دلتنگی هامو رو کنم
من ساکتم خودت بگو که از کجا شروع کنم
حریف هرکی هم بشم حریف چشمات نشدم بگم به یادت نیستم و تبانی کردم با خودم
سراغ تو گرفتم و میگن که جات هم راحته دلت ازم قرص باشه که خواستنت هر روز عادته
از آدمها که دیدنت از تو فقط سوالمه همش میپرسم اینو که اونم هنوزم یادمه
باشه برو دیگه قلبم تو رو اصلا نمیخواد راحت برو
چیزی نگو هرچی که بودو من دیدم تو بذار برو تو رو بخشیدم

***

حریف هرکی هم بشم حریف چشمات نشدم بگم به یادت نیستم و تبانی کردم با خودم
سراغ تو گرفتم و میگن که جات هم راحته دلت ازم قرص باشه که خواستنت هر روز عادته
از آدمها که دیدنت از تو فقط سوالمه همش میپرسم اینو که اونم هنوزم یادمه
باشه برو دیگه قلبم تو رو اصلا نمیخواد راحت برو
چیزی نگو هرچی که بودو من دیدم تو بذار برو تو رو بخشیدم

آخرین آثار میثم سعیدوند