دانلود آهنگ جدید میکائیل حال من
متن آهنگ حال من
حال من خوبه فقط
دلم میخواد صدامو تو بشنوی
مثل یک درخت بهم تکیه کنی
شاخه هامو نشکنی

شاخه هامو نشکنی
خودم همیشه پشتتم
دل و جونم برای تو
اسممو صدا بزن

اسم خودت رو بشنوی
رنگ و رو دادی به من
پر شدم از تو کاملا

من سیاه و دوست دارم
چشم و ابروت مال من
چشم و ابروت مال من
رنگ و رو دادی به من
پر شدم از تو کاملا

من سیاه و دوست دارم
چشم و ابروت مال من
چشم و ابروت مال من
همه جا کنار هم فکرشم قشنگه

****

اصلا خبر داری از این
دلی که همیشه تنگه
چشم نخوره عشقمون
همه زوم زومن
شکر برای حالمون
بدی ها دور بمونن
رنگ و رو دادی به من

پر شدم از تو کاملا
من سیاه و دوست دارم
چشم و ابروت مال من
چشم و ابروت مال من

رنگ و رو دادی به من
پر شدم از تو کاملا
من سیاه و دوست دارم
چشم و ابروت مال من
چشم و ابروت مال من

آخرین آثار میکائیل