دانلود آهنگ جدید میلاد باران فکرم پیش اونه

فکرم پیش اونه

متن آهنگ فکرم پیش اونه
داغ دلم تازه شدش وقتی دوباره دیدمش با اونیکه جامو گرفت
میگن که نزدیکه بهش! اشکام یکی یکی اومد..میترسیدم نگاش کنم..
بغض گلومو گرفته بود چون نمیشد صداش کنم
چطور دلش اومد بره اونیکه زندگیم بودش ؟!
تموم دنیا میدونن عشق همیشگیم بودش…..
دلم میخواست میمردمو اون لحظه رو نمیدیدم
مثل همیشه حالشو از عکس اون می پرسیدم
حالم خیلی خرابه.. فکرم پیش اونه، منو تنها گذاشتو، عشق دیگرونه
حالم خیلی خرابه.. فکرم پیش اونه، منو تنها گذاشتو، عشق دیگرونه

آخرین آثار میلاد باران