دانلود آهنگ جدید میلاد بهشتی دلواپسم
متن آهنگ دلواپسم
راهمو برگردوندم نبودی ی روز پشیمون میشی بزودی
داغ رو دلم موند ی روزی از ته دل باشه مهربونی
هنوز دلواپسم که به تو میرسم ته دلم امید هست از این حس خستم
هنوز دلواپسم که به تو میرسم ته دلم امید هست از این حس خستم
چقد راه رو من اشتباه رفتم از این حال خستم از این حال خستم
تا عاشق شدم نبودی شکستی غرورم و چه جوری
دل بستن به تو اشتباهه محضم بود فکر کردن به تو تفریح هر لحظم بود
هنوز دلواپسم که به تو میرسم ته دلم امید هست از این حس خستم
هنوز دلواپسم که به تو میرسم ته دلم امید هست از این حس خستم
چقد راه رو من اشتباه رفتم از این حال خستم از این حال خستم

***

تا عاشق شدم نبودی شکستی غرورم و چه جوری
دل بستن به تو اشتباهه محضم بود فکر کردن به تو تفریح هر لحظم بود
هنوز دلواپسم که به تو میرسم ته دلم امید هست از این حس خستم
هنوز دلواپسم که به تو میرسم ته دلم امید هست از این حس خستم
چقد راه رو من اشتباه رفتم از این حال خستم از این حال خستم

آخرین آثار میلاد بهشتی