دانلود آهنگ جدید میلاد درخشانی اکنون کجایی
متن آهنگ اکنون کجایی
میسوزم از تو میگریم از تو
میمیرم از تو آرام جانم اکنون کجایی سر تا به پایم شوق نگاهت
عمق وجودم درد فراغت عشق تمامم اکنون کجایی
دور از توام من دور از منی تو دور از خودم من بی جان و بی دل
یک جسم خالی اکنون کجایی آواز بودم سرسبز و روشن
وقتی تو بودی امروز زردم پایانم سرد اکنون کجایی
برگرد پیشم تا جان بگیرم جاری شوم باز فریاد گردم
پر شوق سازم جام وجودت آه از چه داری اکنون کجایی
از چشمایت لبخند بارید بر چشمهایم پر رنگ گشتی
امرزو چشمم بی چشم تو مرد دورم ز پیشت بی هیچ مستی
اندوهم و غم بی هیچ مستی مستی و شادی اکنون کجایی
برگرد پیشم تا جان بگیرم جاری شوم باز فریاد گردم
پر شوق سازم جام وجودت آه از چه داری اکنون کجایی

***

پر شوق سازم جام وجودت آه از چه داری اکنون کجایی
از چشمایت لبخند بارید بر چشمهایم پر رنگ گشتی
امرزو چشمم بی چشم تو مرد دورم ز پیشت بی هیچ مستی
اندوهم و غم بی هیچ مستی مستی و شادی اکنون کجایی
برگرد پیشم تا جان بگیرم جاری شوم باز فریاد گردم
پر شوق سازم جام وجودت آه از چه داری اکنون کجایی

آخرین آثار میلاد درخشانی