دانلود آهنگ جدید میلاد نصیری خوش اومدی
متن آهنگ خوش اومدی
من به تو که علاقه دارم تو که میری از کنارم بیقرارم واسه تو من یکی بودم که همیشه

مثل آب رو آتیشه بد نمیشه واسه تو قلب من از همه رد شده عزیزم چرا حال تو بد شده

بگو کی جلو راه ما سد شده عزیزم عزیزم بعد یه مدتی اومدی تو از اون همه خاطره حرف زدی

اینجا خونته خیلی خوش اومدی عزیزم عزیزم من که دوست دارم اینهمه نگو رفتار سرد تو حقمه

همه عکس های تو دم دستمه دم دستمه نگو دوست داری چشم من تر بشه

اون روزای بدم خوبه سر بشه هنوز روی دلم ای ترکشه جای ترکشه

قلب من از همه رد شده عزیزم چرا حال تو بد شده بگو کی جلو راه ما سد شده عزیزم عزیزم

بعد یه مدتی اومدی تو از اون همه خاطره حرف زدی اینجا خونته خیلی خوش اومدی عزیزم عزیزم

***

بگو کی جلو راه ما سد شده عزیزم عزیزم بعد یه مدتی اومدی تو از اون همه خاطره حرف زدی

اینجا خونته خیلی خوش اومدی عزیزم عزیزم من که دوست دارم اینهمه نگو رفتار سرد تو حقمه

همه عکس های تو دم دستمه دم دستمه نگو دوست داری چشم من تر بشه

اون روزای بدم خوبه سر بشه هنوز روی دلم ای ترکشه جای ترکشه

قلب من از همه رد شده عزیزم چرا حال تو بد شده بگو کی جلو راه ما سد شده عزیزم عزیزم

بعد یه مدتی اومدی تو از اون همه خاطره حرف زدی اینجا خونته خیلی خوش اومدی عزیزم عزیزم

آخرین آثار میلاد نصیری