دانلود آهنگ جدید میلاد راستاد موهامو زدم ۲

موهامو زدم ۲

متن آهنگ موهامو زدم ۲
موهامو زدم بهم میاد مگه زشت شدم نگام نمیکنی دلت میاد
دارم میرم واسه دو سال ازم خدافظی نکن اشکم در میاد
خداحافظ همه کسم دارم میرم ولی عکسات با منه
اگه نیستم اگه دوریم تموم خاطراتت همیشه با منه
لحظه خدافظی چشام پره اشک میشه تموم ذهنم اینجا
درگیر برگشت میشه چشای من تر میشه خیلی نفس گیر میشه نبینمت دیر میشه
موهامو زدم بهم میاد مگه زشت شدم نگام نمیکنی دلت میاد
دارم میرم واسه دو سال ازم خدافظی نکن اشکم در میاد
خداحافظ همه کسم دارم میرم ولی عکسات با منه
اگه نیستم اگه دوریم تموم خاطراتت همیشه با منه

***

درگیر برگشت میشه چشای من تر میشه خیلی نفس گیر میشه نبینمت دیر میشه
موهامو زدم بهم میاد مگه زشت شدم نگام نمیکنی دلت میاد
دارم میرم واسه دو سال ازم خدافظی نکن اشکم در میاد
خداحافظ همه کسم دارم میرم ولی عکسات با منه
اگه نیستم اگه دوریم تموم خاطراتت همیشه با منه

آخرین آثار میلاد راستاد