دانلود آهنگ جدید میلاد راستاد طرفدار
متن آهنگ طرفدار
به سرم زد برم دور شم از این شهر برم فاصله بگیرم شاید عزیز شم
فرصتامو داده بودم و تو رفتی آخرش به سرت زد بگو چی توو خودت دیدی بگو بچه آخه کی آدمت کرد باورت کرد آخرش رفت
من که دارم هواتو عجب بتی که ساختم خب من از تو و فقط تو و فقط تو و حسودم به طرفداری با تو طرفدار صداتو
من که میمیرم براتو عجب نتی میده رنگ صداتو میزنم تصویر رو حرفاتو شدم تسخیر چشماتو فقط تو و فقط تو
به احساسم خندیدی قلب حساسم از نفس افتاد ببین عشق تو پس دادم هی بی روح و سردم
دلخوشیام برنمیگیردن بچگی کردم قبول دارم من خطا کردم روش حساب کردم اشتباه کردم
من که دارم هواتو عجب بتی که ساختم خب من از تو و فقط تو و فقط تو و حسودم به طرفداری با تو طرفدار صداتو
من که میمیرم براتو عجب نتی میده رنگ صداتو میزنم تصویر رو حرفاتو شدم تسخیر چشماتو فقط تو و فقط تو

***

من که میمیرم براتو عجب نتی میده رنگ صداتو میزنم تصویر رو حرفاتو شدم تسخیر چشماتو فقط تو و فقط تو

به احساسم خندیدی قلب حساسم از نفس افتاد ببین عشق تو پس دادم هی بی روح و سردم
دلخوشیام برنمیگیردن بچگی کردم قبول دارم من خطا کردم روش حساب کردم اشتباه کردم
من که دارم هواتو عجب بتی که ساختم خب من از تو و فقط تو و فقط تو و حسودم به طرفداری با تو طرفدار صداتو
من که میمیرم براتو عجب نتی میده رنگ صداتو میزنم تصویر رو حرفاتو شدم تسخیر چشماتو فقط تو و فقط تو

آخرین آثار میلاد راستاد