دانلود آهنگ جدید میلاد یاقوت بارون
متن آهنگ بارون
بارون لعنتی همش منو یاد شبای با تو میندازه
پدلتنگیای کهنم رو داره از پشت شیشه میکنه تازه
پکجاس گل پونم عزیز دردونم کجا بیام پیدات کنم کجا نمیدونم
پمن هنوز دوستت دارم مگه میشه چشم بردارم
پاز تو خاطراتت، میدونی که خرابتم برات یه پای ثابتم واسه تو و نگاهت
پتنها نذار منو ته این دوست داشتنو بذار حس کنم باهات از خودت نگیر منو
پبه دلم وصله دلت وابستگی داره بهت همیشه دوست دارم حتی دور از چشمت
پمن هنوز دوستت دارم مگه میشه چشم بردارم
پاز تو خاطراتت، میدونی که خرابتم برات یه پای ثابتم واسه تو و نگاهت

***

از تو خاطراتت، میدونی که خرابتم برات یه پای ثابتم واسه تو و نگاهت
پتنها نذار منو ته این دوست داشتنو بذار حس کنم باهات از خودت نگیر منو
پبه دلم وصله دلت وابستگی داره بهت همیشه دوست دارم حتی دور از چشمت
پمن هنوز دوستت دارم مگه میشه چشم بردارم
پاز تو خاطراتت، میدونی که خرابتم برات یه پای ثابتم واسه تو و نگاهت

آخرین آثار میلاد یاقوت