دانلود آهنگ جدید میرکا محمدی شیدا
متن آهنگ شیدا
سر راه ره ته دارنی کوچه ره من
سیو زلف ره ته دارنی شونه ره من
سیو زلف تره شونه بکشم

مست چشم تره سرمه دکشم
لیلا مثل گل نازه
وره خامبه بی اندازه

*****

دلی دارمه دلی دیوانه دارمه
نه میل یار نه میل خانه دارمه
نه میل یار نه میل زندگانی
فراغ دلبر جانانه دارمه

آخرین آثار میرکا محمدی