دانلود آهنگ جدید مبین حواست نیست
متن آهنگ حواست نیست
حواست نیست به این دیوونه وقتایی که آشوبه

حواست نیست نمیدونی پیش تو فقط خوبه

نمیدونی کنار تو دارم پرواز رو می فهمم

کنار تو زمین و آسمون داره میشه سهمم

تو که خوب میدونی قلبم تو رو میخواد

هیشکی به غیر از تو به چشمم نمیاد

تو که خوب میدونی با دلم بازی نکن

نگو حواست نیست صحنه سازی نکن

تو که خوب میدونی قلبم تو رو میخواد

هیشکی به غیر از تو به چشمم نمیاد

تو که خوب میدونی با دلم بازی نکن

نگو حواست نیست صحنه سازی نکن

***

حواست نیست به این دیوونه وقتایی که آشوبه

حواست نیست نمیدونی پیش تو فقط خوبه

نمیدونی کنار تو دارم پرواز رو می فهمم

کنار تو زمین و آسمون داره میشه سهمم

تو که خوب میدونی قلبم تو رو میخواد

هیشکی به غیر از تو به چشمم نمیاد

تو که خوب میدونی با دلم بازی نکن

نگو حواست نیست صحنه سازی نکن

تو که خوب میدونی قلبم تو رو میخواد

هیشکی به غیر از تو به چشمم نمیاد

تو که خوب میدونی با دلم بازی نکن

نگو حواست نیست صحنه سازی نکن

آخرین آثار مبین