دانلود آهنگ جدید مبین جعفری کی بهت خط میده

کی بهت خط میده

متن آهنگ کی بهت خط میده
منو دور میزنی اما میگرده دور تو دل بازم
خرابت شدم و نیست تازه با قلب لعنتی تو جا زدی و جا موند از تو یه زخم کاری روی قلبم
همه حرفهات دروغ بود از دم چقدر بد عادتی تو تو که نباشی دل بی تو رد میده
با تو خوبه بی تو خیلی بد دیده بگو آخه کی داره بهت خط میده این روزها
چشام از عاشقی دیگه ترسیده نمیکشه دلم چت شد اصلا کندی از من راه بیا با ما
دیگه تفره نرو بگو دردت رو بگو رک چی اومد سر عشقت تو
از این سردی نیستی درگیر کاشکی برگردی تو که نباشی دل بی تو رد میده
با تو خوبه بی تو خیلی بد دیده بگو آخه کی داره بهت خط میده این روزها
چشام از عاشقی دیگه ترسیده نمیکشه دلم چت شد اصلا کندی از من راه بیا با ما

***

از این سردی نیستی درگیر کاشکی برگردی تو که نباشی دل بی تو رد میده
با تو خوبه بی تو خیلی بد دیده بگو آخه کی داره بهت خط میده این روزها
چشام از عاشقی دیگه ترسیده نمیکشه دلم چت شد اصلا کندی از من راه بیا با ما

آخرین آثار مبین جعفری